EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 

Направления Списание „Техносфера“ СПИСАНИЯ |

Споделете в Facebook


Списание „Техносфера” - Въпроси за следващите един милион години
Издадена
.11.2013 г.
Брой 3(21)/2013
Формат
 
Страници
80  
Мека корица
   
ISSN 1313-3861


Цена 3.95 лв.

Абонамент
Цена 12.00 лв.

Техносфера е научно-информационно списание, което цели да запознае учените, преподавателите, студентите, учениците и обществеността със съвременните постижения на българската и световната наука. В него се публикуват:

• Научни и научнопопулярни статии от следните специалности: автоматика и информатика, водно дело, геодезия и земеустройство, електроника, електротехника и съобщения, икономика, лесотехника, машиностроене, минно дело, геология и металургия, земеделие, строителство, текстил, облекло и кожи, транспорт, химия, хранителна промишленост, стандартизация, метрология;
• Преводни материали от световноизвестни списания;
• Материали от ФЕАНИ, ВФЕО и Младежката европейска организация.
Списанието е с периодичност 4 книжки годишно с обем 10 печатни коли от формат 175х255 мм и цена 3,95 лв.
Съдържание брой 3(21)/2013:
 


Брой 2(20)/2013
Брой 2 (24) 2014
Брой 4(22)/2013
Брой 2(17)2012

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

© 2019 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.